×
Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco
i otrzymywać nasze najnowsze wiadomości
wpisz swój adres e-mail i kliknij "Zapisz się"
Zapisz się
Twitter Google Plus
Portal drogowy - Tracker Info
Środa, 6 Grudzień 2023
Mikołaj, Emilian, Leontyna
Zawsze na bieżąco
i bezpiecznie do celu.
Często odwiedzane
06-01-2016
06-01-2016
06-01-2016
Pogoda
Ceny paliw w Europie
Kraj
Waluta
Pb95
Diesel
Austria
EUR
1,068
0,978
France
EUR
1,301
1,097
Poland
PLN
4,050
3,690
Germany
EUR
1,309
1,079
Luxembourg
EUR
1,090
0,917
Hiszpania
EUR
1,169
1,019
Więcej
Kursy walut w PLN
Kraj
Waluta
Kurs
Stany Zjednoczone
1 USD
3.99
Unia Europejska
1 EUR
4.32
Wielka Brytania
1 GBP
5.04
Republika Czeska
1 CZK
0.18
Norwegia
1 NOK
0.37

Najczęściej zadawane pytania

Emerytury pomostowe - prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Pracuje na stanowisku- kierowca cysterny chemicznej- i mam pytanie? Jest to zaliczone do warunków szczególnych i wiążą… się™ z tym dodatkowe płatności do ZUS(składki pomostowe), podobno u nas we firmie wybiórczo płacą… te składki tłumacząc że jak jadę oznakowany to wtedy płacą… a jak jadę™ bez oznakowania to nie.
Będąc w oddziale w ZUS powiedziano mi że wystarczy przejechać‡ jeden dzień„ i cały okres powinien być‡ zaliczony do warunków szczególnych. Proszę™ odpowiedzieć‡ który przepis zobowiązuje pracodawcę™ do płacenia składek, ponieważ nawet gdy jadąc, nie jestem (sporadycznie) oznakowany to i tak przewożę produkty chemiczne które są… zagrożeniem ponieważ przewożę ten sam produkt dwa razy to raz każą… oznakować‡ a drugi nie.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

Od 1 stycznia 2010 r. płatnik składek ma obowiązek opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych powinny być opłacane za wszystkich pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948r., którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim tę pracę wykonują. Tak więc składkę na FEP należy także opłacać za pracowników wykonujących tę pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy np. na pół etatu.

Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5 % podstawy jej wymiaru. Składka ta jest finansowana w całości przez płatnika składek. Przepisy nie przewidują obniżenia stopy procentowej składki na FEP w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Kto ocenia, czy dana praca jest pracą w szczególnych warunkach lub charakterze?

Oceny, czy pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach, których wykaz określa załącznik nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych lub prace o szczególnym charakterze, których wykaz określa załącznik nr 2 do ustawy - dokonuje wyłącznie płatnik składek. W tym celu, płatnik składek powinien ustalić, czy rodzaje prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze występują w jego zakładzie pracy oraz, czy wykonywana praca spełnia kryteria zawarte w treści definicji pracy w szczególnych warunkach (art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2) lub definicji pracy o szczególnym charakterze (art. 3 ust.3). Jak tego dokonać?

Jak zinterpretować, czy dana praca jest pracą w szczególnych warunkach lub charakterze?

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesami starzenia się.

Według Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Szczególna sprawność psychofizyczna" oznacza określony zespół tzw. cech krytycznych, czyli cech niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa wykonania pracy, szczególnie w warunkach stresu. W przypadku prac o szczególnym charakterze cechy krytyczne odnoszą się do sprawności intelektualnej i sensomotorycznej, zdolności oraz cech temperamentu, a ich poziom wyznaczają normy opracowane na podstawie wyników pomiarów tych cech w określonych grupach zawodowych".
Natomiast przez „szczególną odpowiedzialność" należy rozumieć odpowiedzialność za wykonywanie takich prac, których niewłaściwe wykonywanie może spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, w tym zdrowia lub życia własnego i innych osób, a pracownik je wykonujący jest świadom konsekwencji niewłaściwej realizacji powierzonych mu zadań" .

Przyjęto, że jedną z istotnych przesłanek uznania, że pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest konieczność, aby pracownik wykonywał tę właśnie pracę, a jej wykonywanie stanowi jego podstawowy obowiązek, podstawowe zajęcie, wynikające z umowy o pracę.

Zatem wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno wypełniać w zasadzie wymiar czasu pracy, w którym zatrudniony jest pracownik. Kryterium pracy „ w pełnym wymiarze czasu pracy" oznacza, że pracownik musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym lub w pełnym wymiarze godzin określonym dla danego rodzaju pracy, jeżeli wymiar ten został skrócony na podstawie art. 45 Kodeksu pracy lub innych przepisów szczególnych .

Nie oznacza to, że praca ma być wykonywana stale i bez przerwy przez dobowy wymiar czasu pracy. W celu uznania określonej pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze czasu pracy - istotne jest zatrudnienie pracownika do wykonywania tej właśnie pracy i jak już wspomniano, żeby jej wykonywanie stanowiło jego podstawowy obowiązek. Dopuszczalne jest więc, aby w przerwach w wykonywaniu określonej pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, pracownik wykonywał również inne obowiązki, zlecone przez przełożonych lub wynikające z zakresu obowiązków.

Jeżeli natomiast pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze sporadycznie, jako zajęcie dodatkowe - wówczas, należy uznać, że nie są spełnione kryteria określone w przytoczonej na wstępie definicji pracy o szczególnym charakterze.

Reasumując: prace nad ustaleniem kręgu pracowników, za których istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych powinny być prowadzone w zakładzie pracy na podstawie przepisów ustawy o emeryturach pomostowych i załączniki do niej zawierające wykaz prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze.

W opisanej sytuacji, postępowanie pracodawcy nie wydaje się być do końca jasne – pomocna może okazać się bezpłatna konsultacja/porada prawna z Państwową Inspekcją Pracy. Pomoc taką można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną – również anonimowo.


źródło: Aktualności Kadrowe
opracowanie: SiR

 

< Powrót
Komentarze
Dodaj komentarz
Dodanie komentarza musi być zgodne z naszą Polityką dotyczącą komentarzy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Akceptuj