×
Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco
i otrzymywać nasze najnowsze wiadomości
wpisz swój adres e-mail i kliknij "Zapisz się"
Zapisz się
Twitter Google Plus
Portal drogowy - Tracker Info
Środa, 6 Grudzień 2023
Mikołaj, Emilian, Leontyna
Zawsze na bieżąco
i bezpiecznie do celu.
Często odwiedzane
06-01-2016
06-01-2016
06-01-2016
Pogoda
Ceny paliw w Europie
Kraj
Waluta
Pb95
Diesel
Austria
EUR
1,068
0,978
France
EUR
1,301
1,097
Poland
PLN
4,050
3,690
Germany
EUR
1,309
1,079
Luxembourg
EUR
1,090
0,917
Hiszpania
EUR
1,169
1,019
Więcej
Kursy walut w PLN
Kraj
Waluta
Kurs
Stany Zjednoczone
1 USD
3.99
Unia Europejska
1 EUR
4.32
Wielka Brytania
1 GBP
5.04
Republika Czeska
1 CZK
0.18
Norwegia
1 NOK
0.37

Najczęściej zadawane pytania

Dzień wolny za przerwę tygodniową w trasie

Jeżeli moja podróż służbowa trwa trzy tygodnie to za pauzy weekendowe spędzone w pojeździe (sobota, niedziela) czy należy mi się wolne za te dni po powrocie do firmy lub miejsca zamieszkania? W pauzy weekendowe przebywając na parkingu w pojeździe służbowym (pracodawca nie zabezpiecza mi hotelu na ten czas) pozostaję w dyspozycji pilnując go przed włamaniem i kradzieżą.

W pierwszej kolejności należałoby zapoznać się z regulacjami zawartymi w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania).

Pracodawca jest obowiązany poinformować zatrudnianych kierowców o obowiązujących ich przepisach dotyczących czasu pracy: zdefiniowanie pojęć dotyczących czasu pracy, dyżurów, doby i tygodnia, omówienie przerw z art. 13 ustawa o czasie pracy kierowców, ograniczeń czasu pracy w dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym, odpoczynków dobowych i tygodniowych, przypadków dopuszczalności pracy w nadgodzinach oraz ograniczeń występujących w przypadku wykonywania pracy w 4-godzinnej porze nocnej.

Niestety, dni wolne nie przysługują kierowcy z samego faktu wykonania odpoczynku tygodniowego w pojeździe. Zgodnie z art.8 561/2006 p., 8. „Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

Z powyższego artykułu wynikają dwa istotne fakty:

1) to kierowca dokonuje takiego wyboru [niestety to rozważania teoretyczne, w praktyce ogólnie wiadomo, iż kierowca rzadko, kiedy ma wybór], oraz co ważniejsze

2) prawodawca dopuszcza możliwość wykorzystania odpoczynku w pojeździe, ale jest ona przewidziana tylko dla dziennych okresów odpoczynku i skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. Oznacza to, iż regularny odpoczynek tygodniowy powinien wykorzystany być w miejscu zamieszkania kierowcy bądź w hotelu [coraz częściej służby kontrolne w poszczególnych państwach zwracają uwagę na ten fakt]. 

Jednakże należy zwrócić uwagę na następujące fakty:

1)
Jest to podróż służbowa – pracownikowi w tym wypadku kierowcy przysługują należności z tytułu podróży służbowej: diety, koszty noclegu, koszty podróży

a) Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż jednostki sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

b) Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika jednostki sfery budżetowej

c) W przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w p. a), pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2. Art. 775 Kodeksu Pracy, czyli zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2013 r.

2)
► praca w godzinach nadliczbowych
Na pisemny wniosek pracownika w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić tyle samo czasu wolnego od pracy (także bez wniosku pracownika pracodawca jest uprawniony do udzielenia czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych – najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, jednak w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, przy czym nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia za pełny miesięczny wymiar czasu pracy), czyli w przypadku nadgodzin przysługuje dodatek lub czas wolny udzielany na wniosek pracownika (w proporcji 1: 1) lub z inicjatywny pracodawcy (w proporcji 1: 1,5). Natomiast udzielenie przez pracodawcę czasu wolnego skutkuje tylko tym, że pracownikowi nie przysługują dodatki za pracę w nadgodzinach

► dyżur / okresy dyspozycyjności
Dyżur „zwykły” określony w art. 9 ust.1 ustawy o czasie pracy kierowców może być zrekompensowany poprzez:

► udzielenie czasu wolnego
► zapłatę wynagrodzenia
[więcej informacji dot. dyżuru]

Należy pamiętać, że okresów odpoczynku nie zalicza się do dyżurów, czyli np. wykorzystywanie dobowego odpoczynku w pojeździe, jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania, nie może być traktowane jako czas dyżuru.

 

Odpowiedź ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić wiążącej wykładni prawa.


opracowanie: SiR

 

< Powrót
Komentarze
Dodaj komentarz
Dodanie komentarza musi być zgodne z naszą Polityką dotyczącą komentarzy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Akceptuj