×
Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco
i otrzymywać nasze najnowsze wiadomości
wpisz swój adres e-mail i kliknij "Zapisz się"
Zapisz się
Twitter Google Plus
Portal drogowy - Tracker Info
Piątek, 22 Wrzesień 2023
Tomasz, Maurycy
Zawsze na bieżąco
i bezpiecznie do celu.
Często odwiedzane
06-01-2016
06-01-2016
06-01-2016
Pogoda
Ceny paliw w Europie
Kraj
Waluta
Pb95
Diesel
Austria
EUR
1,068
0,978
France
EUR
1,301
1,097
Poland
PLN
4,050
3,690
Germany
EUR
1,309
1,079
Luxembourg
EUR
1,090
0,917
Hiszpania
EUR
1,169
1,019
Więcej
Kursy walut w PLN
Kraj
Waluta
Kurs
Stany Zjednoczone
1 USD
4.34
Unia Europejska
1 EUR
4.62
Wielka Brytania
1 GBP
5.34
Republika Czeska
1 CZK
0.19
Norwegia
1 NOK
0.40

Czas pracy

CZAS PRACY

według Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r.

CZĘŚĆ A - DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU

Dzienny czas prowadzenia pojazdu - łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku.(art. 4 lit. k rozp. nr 561/2006)

nie może przekroczyć 9 godzin (art. 6 akapit 1 rozp. 561/2006)
Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin.
może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin... (art. 6 akapit 1 rozp. 561/2006)
Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.


 
czas jazdy 4,5 h przerwa 45 min czas jazdy 4,5 h
 
czas jazdy 2 h przerwa 45 min czas jazdy 4,5 h przerwa 45 min czas jazdy 2,5 h

10 godzin - max. dwa razy w tygodniu
 
czas jazdy 4,5 h przerwa 45 min czas jazdy 4,5 h przerwa 45 min czas jazdy 1 h
 
czas jazdy 2 h przerwa 45 min czas jazdy 4,5 h przerwa 45 min czas jazdy 3,5 h
CZĘŚĆ B - TYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia (art. 4 lit. l rozp. 561/2006)

nie może przekroczyć 56 godzin (art. 6 ust. 2 rozp. 561/2006)
Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.


 
Nd przerwa tygodniowa
Pn czas jazdy 9 godzin
Wt czas jazdy 10 godzin
Śr czas jazdy 9 godzin
Cz czas jazdy 10 godzin
Pt czas jazdy 9 godzin
So czas jazdy 9 godzin
Nd przerwa tygodniowa
CZĘŚĆ C - DWUTYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU

łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (art. 6 ust. 3 rozp. 561/2006)
Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.


przykład:
 
tydzień godziny jazdy w sumie dwutygodniowa suma godzin
9 56 godzin 90 godzin      
10 34 godziny 79 godzin    
11 45 godzin   90 godzin  
12 45 godzin    

88 godzin


przykład organizacji czasu pracy w okresie tygodnia i dwóch tygodni:

 
  tygodniowy limit jazdy dwutygodniowy limit jazdy pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi
pn 9 godzin jazdy odpoczynek dzienny 56 godzin jazdy w sumie - tydzień 1 90 godzin jazdy w sumie - tydzień 1 i 2  
wt 9 godzin jazdy odpoczynek dzienny
śr 9 godzin jazdy odpoczynek dzienny
cz przerwa tygodniowa (skrócona)
pt 10 godzin jazdy odpoczynek dzienny 58 godzin jazdy pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi
sb 10 godzin jazdy odpoczynek dzienny
nd 9 godzin jazdy odpoczynek dzienny
pn 9 godzin jazdy odpoczynek dzienny 34 godziny jazdy w sumie - tydzień 2
wt 10 godzin jazdy odpoczynek dzienny
śr 10 godzin jazdy odpoczynek dzienny
cz przerwa tygodniowa  
pt przerwa tygodniowa
sb kompensata
nd 5 godzin jazdy odpoczynek dzienny
CZĘŚĆ D - OBOWIĄZKOWA PRZERWA PO 4,5 GODZINACH PROWADZENIA POJAZDU

Przerwa oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do odpoczynku (art. 4 lit. d rozp. 561/2006)

po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa... (art. 7 akapit 1 rozp. 561/2006)
Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.
alternatywnie, kierowca może wykorzystać przerwę długości co najmniej 15 minut... (art. 7 akapit 2 rozp. 561/2006)
Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.


 
czas jazdy 4,5 h
przerwa 45 min
 
czas jazdy 2 h
przerwa 15 min
 
czas jazdy 2,5 h przerwa 30 min
czas jazdy 2 h
przerwa 34 min
 
czas jazdy 2,5 h przerwa 30 min
czas jazdy 2,5 h
inna praca 1 h
 
czas jazdy 2 h przerwa 45 min

przykład jak nie należy dzielić przerwy:
 
czas jazdy 2 h przerwa 30 min czas jazdy 2,5 h przerwa 15 min
czas jazdy
 
CZĘŚĆ E - ODPOCZYNEK DZIENNY

Dzienny okres odpoczynku oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny dzienny okres odpoczynku" lub "skrócony dzienny okres odpoczynku" (art. 4 lit. g rozp. 561/2006)
W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku (art. 8 ust. 2 akapit 1 rozp. 561/2006)
Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku (art. 8 ust.3 rozp. 561/2006)

Regularny dzienny odpoczynek, alternatywnie odpoczynek dzienny dzielony (art. 4 lit. g tiret 1 rozp. 561/2006)
„regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin
Skrócony dzienny odpoczynek (art. 4 lit. g tiret 1 oraz art. 8 ust. 2rozp. 561/2006)
„skrócony dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin "Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku." Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.


przykłady: 

24 - godzinny okres
czas jazdy + inna praca + przerwy = 13 godzin regularny dzienny odpoczynek 11 godzin

 

24 - godzinny okres

8 godzin

(czas jazdy + inna praca + przerwy)

3 godziny

(przerwa)

4 godziny

(czas jazdy + inna praca + przerwy)

9 godzin

(przerwa)

 

24 - godzinny okres
czas jazdy + inna praca + przerwy = 15 godzin skrócony dzienny odpoczynek 9 godzin

 

CZĘŚĆ F - TYGODNIOWY OKRES ODPOCZYNKU

Tygodniowy okres odpoczynku oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny tygodniowy okres odpoczynku" lub "skrócony tygodniowy okres odpoczynku" (art. 4 lit. h rozp. 561/2006). Rozpoczyna się on nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24- godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku (art. 8 ust. 6 akapit 2 rozp. 561/2006).

W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:
— dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub
— jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.
Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Regularny tygodniowy okres odpoczynku (art. 4 lit. h tiret 1 rozp. 561/2006)
„regularny tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin
Skrócony tygodniowy okres odpoczynku (art.4 lit. h tiret 2 i art. 8 ust. 6 akapit 1 tiret 2 rozp. 561/2006)
„skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin; Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej dziewięć godzin.


 
Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3
    przerwa                          
  45 godzin 144 godziny 45 godzin 80 godzin 45 godzin

 

 
  Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4
odpoczynek tygodniowy 33 godziny 45 godzin 45 godzin 45 godzin +12 godz rekompensaty

 
przykłady:

 
Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3

przerwa

45 godzin

         

przerwa

24 godziny

         

przerwa

27 godzin

         

przerwa

45 godzin

 

 
Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3
         

przerwa

45 godzin

           

przerwa

24 godziny

         

przerwa

45 godzin

 

CZĘŚĆ G - ZAŁOGA KILKUOSOBOWA

Załoga kilkuosobowa - w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa. (art. 4 lit. o rozp. 561/2006).

W ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin (art. 8 ust. 5 rozp. 561/2006).

 
  Kierowca 1 Kierowca 2
przerwa dzienna przerwa dzienna

Okres

30 - godzinny

inna praca 1 godzina przerwa dzienna (nie w pojeździe)
czas jazdy 4,5 godziny obecność w pojeździe 4,5 godziny
przerwa + obecność w pojeździe 4,5 godziny czas jazdy 4,5 godziny
czas jazdy 4,5 godziny przerwa + obecność w pojeździe 4,5 godziny
przerwa + obecność w pojeździe 4,5 godziny czas jazdy 4,5 godziny
czas jazdy 1 godzina przerwa + obecność w pojeździe 1 godzina
przerwa 1 godzina czas jazdy 1 godzina
przerwa dzienna (9 godzin) przerwa dzienna (9 godzin)
CZĘŚĆ H - POCIĄGI I PROMY

Regularny dzienny odpoczynek może być przerwany nie więcej niż dwa razy pod warunkiem, iż przerwa w odbywaniu dziennego odpoczynku nie trwa dłużej niż jedna godzina w sumie; pozwala kierowcy na wjazd i zjazd z promu/pociągu. W przypadku, gdy regularny dzienny odpoczynek jest przerywany w ten sposób, kierowcę nadal obowiązuje 11 (jedenaście) godzin odpoczynku w sumie.

przykład:

 
przerwa
2 godziny

jazda/inna praca (wjazd na pociąg lub prom) 30 minut
 
przerwa (na promie lub pociągu) 7 godzin jazda/inna praca (zjazd z promu lub pociągu) 30 minut przerwa
2 godziny
CZĘŚĆ I - WYJĄTKI ROZPORZĄDZENIA 561/2006

G.1

Na mocy art. 3 Rozporządzenia nr. 561/2006 (WE) niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego wykonywanego:

►  pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;

►  pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;

►  pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;

►  pojazdami używanymi w razie wypadków lub doprowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;

►  pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;

►  pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;

►  pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;

►  pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7,5 ton używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;

►  pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.

G.2                                                                                                                                                                     

 Na mocy art. 29 ustawy o czasie pracy kierowców z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 92, poz. 879, ze zm.) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącza się ze stosowania art. 5-9 Rozporządzenia nr. 561/2006 (WE) przewozy wskazane w art. 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, wykonywane:

►  pojazdami będącymi własnością organów publicznych lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych

►  pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa;

►  ciągnikami rolniczymi i leśnymi używanymi w działalności rolniczej lub leśnej, w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem lub użytkownikiem takiego pojazdu;

►  pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi:

• przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE ("operator świadczący usługi powszechne" - podmiot publiczny lub prywatny świadczący powszeczne usługi pocztowe lub wybrane powszechne usługi pocztowe w państwie członkowskim), lub

• do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy

►  pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 2300 km2 w strefach, które nie sa połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;

►  pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o DMC, wraz z przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;

►  pojazdami używanymi do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem, że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób;

►  pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i  telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;

►  pojazdami wyposażonymi w 10 lub 17 miejsc siedzących używanych wyłącznie do niehandlowego przewozu osób;

►  specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;

►  specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;

►  pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych oraz odwożenia do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na pasze zwierzęce;

►  specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz/lub przedmiotów wartościowych;

►  pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

►  pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe;

►  pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni w promieniu do 50 km.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Akceptuj